Архив за май, 2010

Отрова за плъхове и мишки – поведение на гризачите

24.05.2010

Гризачи – поведение

Тези възможности са в основата и при половото и социално поведение в популациите им.

Гризачите са много активни и подвижни животни при търсене на храна, през размножителния период. При неблагоприятни природни условия, като земетресения, наводнения и др. подобни, първи излизат навън от скривалищата си и заглушават чувството си за предпазливост или страх. Имат и добре развити приспособления за спасяване като това, че са отлични плувци (сивият плъх може да остане и плува във водата до 72 часа), умеят да скачат (повече от 1 м хоризонтално и вертикално), да се катерят по вертикални повърхности, покриви, дървета, като при падане от до 15 м височина остават без сериозни наранявания.

При наличие на храна и подходящи условия на живот – гризачите не правят големи отклонения от местообитанията си. Но при липса на такава или при настъпване на резки климатични и други промени, те се предвижват масово, като търсят по-добри условия за живот – мигрират. Миграциите биват сезонни, когато през есента, след прибиране на реколтата те се предвижват към населените места (есенни миграции) и през пролетта, когато излизат на полето (пролетни), където има в изобилие свежа, зелена растителност, семена, плодове и пр.

Масовите, големи миграции на плъхове и мишки са свързани обикновено с липса на храна, с природни бедствия или с епизоотии сред тях. Тогава те могат да се предвижват до 15 и повече километра на ден.

Отрова за мишки и плъхове

08.05.2010

До края на 19-ти век гризачите са разглеждани предимно като домашни вредители. След установяването на тяхната роля в разпространението на някои заразни болести, повечето от които тежко протичащи човечеството започва да вижда в тях големи врагове. Тогава започва да се отделя значително внимание на организирани мероприятия за борба, както и проучвания върху ролята им като резервоари на различни причинители на заболявания. Задълбочени изследвания се провеждат и за установяване ролята на гризачите като гостоприемници на много екто- и ендо- паразити.

Гризачите се различават по своите таксономични белези като: размери и форма на тялото, главата, опашката, ушите; тегло; цвят на козината, както и по биологичната и екологична характеристика на местообитанията им. Като резултат на своите морфологични особености те могат да обитават най-различни екологични ниши – леговища върху земята, дупки под земята, гнезда и лазене по дървета, плуване във вода и пр. Срещат се в различни климатични зони, при различна температура, влажност и пр. Всичко това характеризира тяхната голяма пластичност.

Високата им адаптивна способност ги прави най-процъфтяващия разред от бозайниците. А тази им способност се реализира благодарение на извънредно силно развитите: слух, обоняние, вкусови възприятия (подобни на тези при хората), усет за допир и пр. Ориентират се безпогрешно както през деня, така и през нощта, при пълна тъмнина.

Гризачите са активни предимно през нощта , като за ориентиране им служи главно острия слух. Освен че чуват много добре, те издават и приемат ултразвук и използват ехолокация. Различават форма и движение на предмети или други организми на разстояние 1м от тях.

Плъхове и мишки – наименование

05.05.2010

Терминът синантропни (живеещи заедно с човек) или коменсални (паразитни) гризачи идва от факта, че живеят за „сметка“ на човек, навлизат в жилището му, ядат храната му, при което нанасят значителни щети като нагризват мебели, дрехи, хранителни продукти, кабели, пробиват дупки в стени и др., замърсяват с урина и фекалии местата, където пребивават или минават, а същевременно играят голяма роля като резервоари и разпространители на значителен брой заболявания по хората и животните.

Наименованието гризачи идва от латинското „нагризва” и характеризира най-отличителната им черта в поведението – способност и необходимост да гризат. Техните два предни резеца нямат корени, нарастват непрекъснато и гризането ги поддържа на едно ниво. Ако нямат твърда храна, те нагризват всякакви твърди материали – дърво, хартия, кабели, подови настилки и пр., а някои дълбаят ходове в земята, стените и др. Характерните за останалите бозайници втори ред резци, при гризачите отсъстват и на тяхното място има празно пространство „диастема“. Плъховете и мишките при гризане покриват това пространство с устните си, така че в устата им не влизат частици от пръста или други материали които нагризват.

Характеризират се както с техния начин на предвижване, така и с начина им на живот. Сивият плъх е полу-специализиран да копае земята и да живее в дупки, докато черният плъх е добър катерач по дървета и по високите части на сгради и се нарича още „покривен“ плъх, защото обитава горни етажи, тавани и лази по покриви.