Архив за юни, 2010

Разпространение на гризачите

20.06.2010

При мигриране епидемиологичната и епизоотологичната роля на гризачите като резервоари на причинители на заболявания и като гостоприемници на преносителите им – съществено се увеличава. Те се движат на големи групи при което се създава голяма плътност на популациите. Това от своя страна рефлектира върху масовостта на ектопаразитите (бълхи, предимагиналните стадии на иксодови и аргасови кърлежи, гамазови кърлежи и други екто и ендопаразити. При масовите преселвания те привличат и голям брой хищници -животни, които се хранят с тях като змии, птици и др. Всичко това спомага за по-бързо и по-широко разпространение на причинителите на заболявания, на които те са резервоари и/или източници.