Архив за юли, 2010

Плъхове и мишки – поведение

12.07.2010

Ключът към забележителния успех в разпространението и числеността на гризачите се дължи на липсата на специализация, което им позволява да се адаптират почти навсякъде.

В допълнение, те са „интелигентни“ животни, при които повечето от чувствата са много добре развити:. Чувството им за обоняние е почти като това при хората и им дава възможност да правят балансирана хранителна диета

Дивите плъхове и мишки проявяват голяма „любознателност“ към всяка промяна в местообитанията им, дори и най-малка да е тя. Те обикалят и опитват храни, вода, отбелязват чрез маркиране най-подходящи места за предвижване, за укриване, за отглеждане на малките и пр. т.е. те се запознават със условията на околната среда, като същевременно са и недоверчиви към всяка промяна.

Синантропните гризачи са всеядни с определено предпочитание към растителната храна. Сивият плъх обаче предпочита в по-голяма степен месна храна, животински мазнини, мърша и др. и в по-малка степен растителна, докато домашната мишка предпочита зърнена храна.