Архив за декември, 2010

Дератизация

31.12.2010

Борба с гризачите

Мероприятия за намаляване числеността на гризачите са провеждани и са известни от дълбока древност. Те са били предназначени за предпазване, доколкото това е било възможно, на храни и хранителни продукти в жилищата и вън от тях, повреждане на дрехи, подкопаване на сгради, на диги и много други. Така че икономическите щети са били водещи при борбата с тях.

Борбата с гризачите е обект на специален раздел от науката и практиката и се нарича дератизация.

Още от началото на 20-ти век са изработени международни правила, регламентиращи охрана на пристанища, летища , сухопътни граници и пр.от пренос на гризачи и членестоноги с оглед ограничаване разпространението на причинителите на заболявания.

Освен това от години в страната ни функционират специални звена за борба с членестоноги и гризачи за провеждане на дезинсекции и дератизации.

Мерките, които се провеждат се разделят на две основни части: профилактични и изтребителни.

Те целят ограничаване на местата за развитие и разпространение на гризачите от една страна и от друга – намаляване на числеността на популациите им при прилагането на различни методи и средства.

При епидемични и епизоотични взривове в екипите трябва да бъдат включвани и специалисти и звена, които да провеждат както дезинсекции, така и дератизации.

Болести, пренасяни от плъхове и мишки – Трихинилоза

28.12.2010

Трихинилоза

Плъховете и мишките се считат резервоари на трихинелоза. От тях се заразяват свине, кучета, котки и други бозайници, когато изяждат заразени плъхове или чрез фекалиите им, които попадат в храната им.

Плъховете и мишките са гостоприемници на значителен брой чревни паразитиот които се опаразитяват и хората. Най-често срещани са Нуmenolepis nana и Н. diminuta. Заразяването става при консумиране на замърсена храна, с фекалиите на заразени плъхове и мишки в която има яйца на паразитите.

Бяс.

Ухапването от плъхове и мишки изисква често, ако не и винаги прилагане на профилактика с противобясна ваксина, въпреки че са редки случаите, когато се доказва заразеност на гризачите с вируса на бяса.