Архив за януари, 2011

ВРЕДНИ ДОМАШНИ ГРИЗАЧИ И БОРБА СРЕЩУ ТЯХ

26.01.2011

Борбата с вредните гризачи – плъхове и мишки, в домовете, градините, стопанските дворове и сгради и в животновъдните ферми се провежда с предпазни и изтребителни мероприятия. Те се включват в процеса дератизация (от гръцки де -без и ратус – плъх). Всяка година в световен мащаб се губят милиони тонове храни, които се изяждат или се замърсяват от гризачите. Това, добавено към унищожените тревни култури и технически съоръжения, представлява неоценима вреда за човечеството и за неговия бизнес. Мишките и плъховете са и опасни разпространители на заразни и паразитни болести по човека и животните поради близкото им съжителство с тях. Гризачите са както биологични преносители (като боледуват скрито или явно), така и механични преносители на зарази. Значителната им подвижност е причина за кратко време да пренесат заболяванията между много хора и животни. Всичко това налага постоянното провеждане на различни мерки за тяхното унищожаване.

Отрова за мишки, отрова за плъхове

21.01.2011

Прахообразните препарати се използват за опрашване пътищата и дупките на гризачите. В добре затворени помещения се използват и фумигация и аерозоли (трюмове на кораби, вагони, складове, контейнери и др.).

 По начина на действие родентицидите се делят на бързо действащи (остри, акутни)-при които смъртта настъпва няколко минути след поемане на отровната примамка. Родентициди от тази група са: цинков фосфид, сцилирозид и др.

Бавно действащи родентициди са тези при които смъртта при гризачите на стъпва след 3-4 до 6-10 дни. Те са предимно от групата на антикоагулантите. Делят се на антикоагуланти първо поколение, при които е необходимо няколкократно поемане на отровни примамки (варфарин, ракомин, тоомрин и др.)

Антикоагуланти- второ поколение. Те са най-широко използвани в момента. Имат предимство с това че при ниски концентрации еднократно приемани се получава летален ефект след 3 до 5 дни ( ланират или бромадиалон, клерат, сторм, бараки и др.)

Най-добри резултати се получават когато се съчетават профилактичните с изтребителните мероприятия!

Родентициди

07.01.2011

Прахообразните препарати се използват за опрашване пътищата и дупките на гризачите. В добре затворени помещения се използват и фумигация и аерозоли (трюмове на кораби, вагони, складове, контейнери и др.).

По начина на действие родентицидите се делят на бързо действащи (остри, акутни)-при които смъртта настъпва няколко минути след поемане на отровната примамка. Родентициди от тази група са: цинков фосфид, сцилирозид и др.

Бавно действащи родентициди са тези при които смъртта при гризачите на стъпва след 3-4 до 6-10 дни. Те са предимно от групата на антикоагулантите. Делят се на антикоагуланти първо поколение, при които е необходимо няколкократно поемане на отровни примамки (варфарин, ракомин, тоомрин и др.)

Антикоагуланти- второ поколение. Те са най-широко използвани в момента. Имат предимство с това че при ниски концентрации еднократно приемани се получава летален ефект след 3 до 5 дни (ланират или бромадиалон, клерат, сторм, бараки и др.)

Най-добри резултати се получават когато се съчетават профилактичните с изтребителните мероприятия!

Контрол на числеността на гризачите

06.01.2011

Контролът върху числеността включва както профилактичните така и изтребителните мероприятия.

Профилактичните мероприятия се делят на: санитарно-технически (плъхонепроницаемост на сградите) и санитарно-хигиенни (недостъпност до храни и хранителни продукти, сметосъбиране е и сметоизвозване и др.)

Изтребителни мероприятия

Дератизация в тесен смисъл на понятието включва приложението на химически и механически методи и средства за контрол на числеността. Широко прилаган метод и е използването на капани (живоловни и убиващи), лепливи ловилки, ултразвукови отблъскващи устройства, електрически бариери и др.

Биологичен метод и средства – използват се естествените неприятели на гризачите в населените места-котки и кучета, а в природата различни видове хищници (хищни птици- соколи, сови и кукумявки), дребни бозайници (невестулки, порове, белки), както и смокове.

Химичен метод и средства – това е най-широко прилаганият метод в съвременната дератизация като се използват различни родентициди. Прилагат се било то като хранителни примамки, водни примамки или прахове.

Отровните примамки се използват, както в бита, така и от професионалисти като за целта в търговската мрежа могат да се намерят готови за употреба: зърнена примамка, парафинови блокчета, пелети, родентицидна паста, гел и др.