Контрол на числеността на гризачите

Контролът върху числеността включва както профилактичните така и изтребителните мероприятия.

Профилактичните мероприятия се делят на: санитарно-технически (плъхонепроницаемост на сградите) и санитарно-хигиенни (недостъпност до храни и хранителни продукти, сметосъбиране е и сметоизвозване и др.)

Изтребителни мероприятия

Дератизация в тесен смисъл на понятието включва приложението на химически и механически методи и средства за контрол на числеността. Широко прилаган метод и е използването на капани (живоловни и убиващи), лепливи ловилки, ултразвукови отблъскващи устройства, електрически бариери и др.

Биологичен метод и средства – използват се естествените неприятели на гризачите в населените места-котки и кучета, а в природата различни видове хищници (хищни птици- соколи, сови и кукумявки), дребни бозайници (невестулки, порове, белки), както и смокове.

Химичен метод и средства – това е най-широко прилаганият метод в съвременната дератизация като се използват различни родентициди. Прилагат се било то като хранителни примамки, водни примамки или прахове.

Отровните примамки се използват, както в бита, така и от професионалисти като за целта в търговската мрежа могат да се намерят готови за употреба: зърнена примамка, парафинови блокчета, пелети, родентицидна паста, гел и др.

Етикети: , ,

Коментари са забранени.