Най-важното за хлебарките - www.hlebarki.info

Дезинсекция

Дезинсекцията представлява съвкупност от физически, химически и биологически мероприятия, чиято цел е да се премахнат насекомите.

Към физическите методи спадат

Дезинсекция чрез открит пламък

Това е най-старият метод за борба с насекомите, познат още от древността. Тай е също така е и най-примитивният метод и се използва в закрити помещения. Много от насекомите са активни през нощта и инстинктивно се насочват към всеки светлинен източник. Когато в дадено помещение има запалена факла или свещ, тези насекоми влизат в контакт с пламъка и изгарят. Откритият пламък обаче има и някои несъвършенства – възможно е да предизвика пожар, може да се използва само нощем и само на закрито (ако се изпозва на открито, откритият пламък само ще привлече много насекоми).

Дезинсекция чрез насекомоловители

Целта на насекомоуловителите е да привлекат насекомите в своя лабиринт чрез примамка, така че те да не могат да излязат след това. През нощта примамката може да бъде поставена в центъра на кутията ярка лампа, а през деня – ароматна примамка.

Дезинсекция чрез инсектицидна лампа

Това е начин на унищожаване на насекомите чрез ток. Те са привлечени към инсектицидната лампа от излъчваната от нея светлина - обикновена или поляризирана светлина. Тази светлина може да привлече насекомите и през нощта и през деня. В лампата са монтирани оголени жици, по които тече слаб ток с високо напрежение. При допира с жиците насекомите умират. Труповете им падат в монтираната под лампата кутия.

Дезинсекция чрез инсектицидно лепило

Инсектицидните лепила са лепкави и полутечни вещества, които имат аромат, приятен за насекомите. Насекомите са привлечени от него, залепват се и умират. Инсектицидните лепила се нанасят върху гладки повърхности – тънка пластмаса или картон и трябва да бъдат поставени така, че свободно да висят.

Дезинсекция чрез използването на ултразвук

Насекомите могат да бъдат прогонени от помещението и без да бъдат убивани като се използва ултразвук. Слухът на инсектите регистрира звуци с висока честота – до 60 KHz, докато човешкият – само до 20 KHz. Когато използваното устройство се включи то дразни насекомите, като в същото време не може да бъде чуто от хората. Въпреки, че не е установено вредно влияние на ултразвука върху наблизо намиращи се хора, все пак е препоръчително той да не се използва дълго в присъствието на хора. Устройствата, излъчващи ултразвук могат да прогонят временно инсектите, които при изключването на устройството ще се върнат обратно.

Към химичните методи спадат

Дезинсекция чрез използването на дим

Още от древни времена хората са се стремили да се борят с насекомите като са поставяли в огъня изсушен тор или листа на определени растения. Така получилият се дим дразни дихателната система на инсектите и ги прогонва надалеч – на разстояние до 15 метра. Смески от изсушени растения, които да се поставят в огъня били продавани като средство за борба с вредителите от хилядолетия насам. В Индия например, към тези смески се добавяли и аромати и се изсушавали върху клечки, които при запалване едновременно прогонвали инсектите и разпръсквали приятна миризма.

Дезинсекция чрез използването на фумигация

Този метод се състои в обгазяване на растителната продукция с безвредни за животните и хората, но смъртоносни за насекомите газообразни препарати. Този тип отрови са без остатъчно действие и затова фумигацията не е удачен метод за дезинсекция на помещения.

Дезинсекция чрез използването на пулверизация

Най-разпространеният метод за дезинсекция в днешно време е пулверизацията. Този термин означава разпръскване на течни или прахообразни препарати. Използваните препаратите се разтварят обикновено във вода и с тях се напръсква обработваната площ. Така препаратите залепват по обработваните повърхности и имат остатъчно действие в някои случай при обработка на закрити помещения – дори да 6 месеца.

Дезинсекция чрез използването на напояване

При метода на напояването се използва принципа „едно зърно – едно насекомо”. Още преди посяването, семената на растенията се накисват в препарати, които унищожават насекомите, но са безвредни за посевите, за животни и за хора. По този начин вредителите имат право само на едно желание и първото изядено от тях зърно се оказва и последно.

Дезинсекция чрез използването на репеленти

Има няколко основни вида репеленти, които отделят силна миризма, отблъскваща вредителите. Основните видове репеленти са кремове или дезодоранти, които се нанасят по тялото и могат да се използват от всеки. Включително и в случаи когато в силно заселени с насекоми райони се провеждат земеделски обработки, военни акции или туристически преходи. В бита могат да се използват и тебешири, с които се начертават няколко ивици около местата където се съхранява храна. Мравките и хлебарките са отблъснати от миризмата на репелента и не преминават през тези ивици.

Към биологичните методи спадат

Дезинсекция чрез използването на насекомоядни птици

Този начин е много евтин, екологично съобразен и ефикасен, но за жалост все още не се използва в България. За целта около земеделските култури, обект на нападения от вредителите, се заселват насекомоядни птици, които просто изяждат насекомите.

Дезинсекция чрез използването на насекомоядни растения

Насекомоядните растения са изключително атрактивни, но за съжаление не могат да бъдат използвани за сериозна борба с инсектите и да си прилагат в стопанството.

Дезинсекция чрез използването на заразни болести

Този метод е забранен под натиска на природозащитниците, според който това е начин за биологична война. Ефектът от използването  му е изключително силен. Той  включва „заразяване” на земеделските площи с микроорганизми, които са безвредни за хората, растенията и животните, но са смъртоносни за насекомите. Тези зарази се разпространяват от само себе си като се предават от насекомо на насекомо и да могат да унищожат цели популации.

Дезинсекция чрез използването на стерилизация

Този начин за борба с инсектите е изключително коварен. За целта се отглеждат мъжки насекоми, които се стерилизират като се облъчват с йонизираща радиация. Когато бъдат освободени в природата те влизат в полов контакт с женските насекоми, но не успяват да ги оплодят, което води до сериозно намаление на популацията.

Ефективност на дезинсекцията

Дезинсекцията е дълъг процес, които изисква последователност и постоянство. Все още, близо една четвърт от селскостопанските растения, които отглеждат хората биват унищожавани от насекомите. В борбата с насекомите се използват все по-усъвършенствани методи, но те продължават да пренасят болести и да заразяват, понякога дори смъртоносно, хора и животни по целия свят.

За да станете франчайзинг партньор на Инсекта България и да развиете собствен ДДД бизнес във вашия град, моля, посетете сайта www.hlebarki.biz.

Към физическите методи спадат
Дезинсекция чрез открит пламък | Дезинсекция чрез насекомоловители | Дезинсекция чрез инсектицидна лампа | Дезинсекция чрез инсектицидно лепило | Дезинсекция чрез използването на ултразвук
Към химичните методи спадат
Дезинсекция чрез използването на дим | Дезинсекция чрез използването на фумигация | Дезинсекция чрез използването на пулверизация | Дезинсекция чрез използването на напояване | Дезинсекция чрез използването на репеленти
Към биологичните методи спадат
Дезинсекция чрез използването на насекомоядни птици | Дезинсекция чрез използването на насекомоядни растения | Дезинсекция чрез използването на заразни болести | Дезинсекция чрез използването на стерилизация
Ефективност на дезинсекцията

Хлебарки | Дезинсекция | Препарати | Тест

Хлебарки | Бълхи | Кърлежи | Мравки | Дървеници | Мухи | Комари | Оси | Дървояди | Гризачи | Плъхове | Мишки | Патогенни микроорганизми

Ключар | Транспорт | Франчайзинг | Нов бизнес | Ремонти | Маркетинг | Бизнес план | Шофьорски курс | Интернет реклама

Insecta Bulgaria © 2008 | created by Edit Plus