Най-важното за хлебарките - www.hlebarki.info

Комари

Комарите са семейство двукрили насекоми от рода Culicidae. Комарите се срещат в почти всички области на света и са повече от 3000 вида. В България са известни 39 вида комари. В жизнения си цикъл комарите преминават през 4 стадия – яйце, ларва, какваида и възрастен комар. Женските комари снасят от 80 до 300 яйца на различни, но винаги влажни места - по плитки водоеми със застояла вода, в естествени или изкуствени резервоари за вода. Комарите снасят яйцата си сутрин, вечер и през ноща, но никога през деня. Ларвите на комарите преминават в какавиди, които не се хранят, но са силно подвижни и устойчиви на инсектицидни обработки. В този стадий от развитието си те престояват няколко седмици, след което се излюпват възрастните комари. Като цяло комарите имат ясно изразен полов диморфизъм. Летят на рояци и копулират само няколко дни след излюпването си. Мъжките комари се хранят със сокове от растения, а женските комари - с кръв, с която доставят протеините,  необходими за узряването на яйцата. Устният им апарат е пригоден за пробиване и смучене. При всяко ухапване комарите вкарват в тялото на ухапания слюнка, съдържаща ензими, които предизвикват болка, сърбеж, подуване, а при някои хора и алергии. През деня комарите не са активни. Крият се в растителността, по домовете на човека или в стопански постройки. Комарите предпочитат места, с по-ниска температура и по-висока влажност – например по долната повърхност на мебели и картини. Комарите стават активни и започват да хапят рано сутрин и вечер, при температури 25 – 26 °С и влажност над 60 %. Установено е, че в сухи нощи с относителна влажност на въздуха не повече от 60 % ко­марите не нападат човека и домашните животни. Комарите са преносители на над 20 вида вирусни заболявания, сред които и маларията. Важно условие в борбата срещу комарите е поддър­жането на ниска численост на техните ларви. Не бива да се допуска задържане на вода повече от седмица в открити съдове — качета, бъчви, буркани, вази, а също така край септични ями, водопроводни и канализационни шахти, които могат да създадат отлич­ни условия за развитието на  комарните ларви. Обработките срещу комари се извършват вечер, когато те са активни и не се крият.

За да станете франчайзинг партньор на Инсекта България и да развиете собствен ДДД бизнес във вашия град, моля, посетете сайта www.hlebarki.biz.

Хлебарки | Дезинсекция | Препарати | Тест

Хлебарки | Бълхи | Кърлежи | Мравки | Дървеници | Мухи | Комари | Оси | Дървояди | Гризачи | Плъхове | Мишки | Патогенни микроорганизми

Ключар | Транспорт | Франчайзинг | Нов бизнес | Ремонти | Маркетинг | Бизнес план | Шофьорски курс | Интернет реклама

Insecta Bulgaria © 2008 | created by Edit Plus